थ्रेडेड मेकॅनिकल टी

संक्षिप्त वर्णन:

थ्रेडेड मेकॅनिकल टी

सरळ पाईपच्या मध्यभागी उघडल्यानंतर शाखा पाईपच्या सॅडल-आकाराच्या स्प्लिट कनेक्टरसाठी बाह्य इंटरफेस उत्पादन वापरले जाते आणि शाखा पाईप थ्रेडेड कनेक्शन आहे.


 • आकार श्रेणी:1"– 10"(DN25-DN250)
 • 1"– 10"(DN25-DN250) डिझाइन मानके:ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11
 • कनेक्शन मानक:ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200
 • कामाचा दबाव:175PSI-300PSI
 • उत्पादन तपशील

  उत्पादन टॅग

  नाममात्र आकार
  mm/in
  पाईप OD
  mm
  कामाचा ताण
  PSI/Mpa
  भोक दिया
  mm/in
  परिमाण मिमी बोल्ट आकार प्रमाणपत्र
  Φ L K H NO.-आकार मिमी
  50X25/2X1 ६०.३X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० 75 116 58 72 M10x55 FM UL
  50X32/2X1¼ ६०.३X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० 75 116 63 75 M10x55 FM UL
  50X40/2X1½ ६०.३X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० 75 116 68 75 M10x55 FM UL
  65X32/2½X1 73.0X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 92 128 68 83 M10x60 FM UL
  65X32/2½X1¼ 73.0X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 92 128 76 72 M10x60 FM UL
  65X40/2½X1½ 73.0X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 92 128 76 83 M10x60 FM UL
  65X32/2½X1 76.1X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 92 128 68 83 M10x60 FM UL
  65X32/3ODX1¼ 76.1X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 96 128 76 83 M10x60 FM UL
  65X40/3ODX1½ 76.1X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 96 128 76 83 M10x60 FM UL
  80X25/3X1 88.9X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 108 १५१ 78 74 M12X65 FM UL
  80X32/3X1¼ 88.9X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 108 १५१ 78 86 M12X65 FM UL
  80X40/3X1½ 88.9X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 108 १५१ 78 86 M12X65 FM UL
  80X50/3X2 88.9X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 108 १५१ 78 101 M12X65 FM UL
  100X25/4¼ODX1 108.0X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 130 १७५ 86 76 M12X70 FM UL
  100X32/4¼ODX1¼ 108.0X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 130 १७५ 92 89 M12X70 FM UL
  100X40/4¼ODX1½ 108.0X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 130 १७५ 92 89 M12X70 FM UL
  100X50/4¼ODX2 108.0X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 130 १७५ 96 105 M12X70 FM UL
  100X65/4¼ODX2½ 108.0X73.0 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 130 १७५ 98 110 M12X70 FM UL
  100X65/4¼ODX3OD 108.0X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 130 १७५ 98 110 M12X70 FM UL
  100X80/4¼ODX3 108.0X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 130 १७५ 98 124 M12X70 FM UL
  100X25/4X1 114.3X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 136 183 88 76 M12X75 FM UL
  100X32/4X1¼ 114.3X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 136 183 94 89 M12X75 FM UL
  100X40/4X1½ 114.3X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 136 183 94 89 M12X75 FM UL
  100X50/4X2 114.3X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 136 183 98 105 M12X75 FM UL
  100X65/4X2½ 114.3X73.0 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 136 183 100 110 M12X75 FM UL
  100X65/4X3OD 114.3X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 136 183 100 110 M12X75 FM UL
  100X80/4X3 114.3X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 136 183 100 124 M12X75 FM UL
  125X32/5¼ODX1 133.0X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १५७ 212 100 80 M12X75 FM UL
  125X32/5¼ODX1¼ 133.0X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १५८ 212 100 93 M12X75 FM UL
  125X40/5¼ODX1½ 133.0X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १५९ 212 100 93 M12X75 FM UL
  125X50/5¼ODX2 133.0X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 160 212 104 105 M12X75 FM UL
  125X65/5¼ODX3OD 133.0X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 161 212 104 112 M12X75 FM UL
  125X80/5¼ODX3 133.0X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 162 212 107 131 M12X75 FM UL
  125X32/5½ODX1 139.7X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 164 219 103 80 M16X80 FM UL
  125X32/5½ODX1¼ 139.7X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 164 219 103 93 M16X80 FM UL
  125X40/5½ODX1½ 139.7X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 164 219 103 93 M16X80 FM UL
  125X50/5½ODX2 139.7X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 164 219 107 105 M16X80 FM UL
  125X65/5½ODX3OD 139.7X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 164 219 107 112 M16X80 FM UL
  125X80/5½ODX3 139.7X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 164 219 110 131 M16X80 FM UL
  125X32/5X1 141.3X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 164 219 103 80 M16X80 FM UL
  125X32/5X1¼ 141.3X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 164 219 103 93 M16X80 FM UL
  125X40/5X1½ 141.3X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 164 219 103 93 M16X80 FM UL
  125X50/5X2 141.3X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 164 219 107 105 M16X80 FM UL
  125X65/5X3OD 141.3X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 164 219 107 112 M16X80 FM UL
  125X80/5X3 141.3X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 164 219 110 131 M16X80 FM UL
  150X25/6¼ODX1 १५९.०X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० १९० २४५ 116 80 M16X90 FM UL
  150X32/6¼ODX1¼ १५९.०X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ 120 90 M16X90 FM UL
  150X40/6¼ODX1½ 159.0X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ 120 90 M16X90 FM UL
  150X50/6¼ODX2 159.0X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १९० २४५ 123 105 M16X90 FM UL
  150X65/6¼ODX3OD १५९.०X७६.१ ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९० २४५ 123 110 M16X90 FM UL
  150X80/6¼ODX3 १५९.०X८८.९ ३००/२.०७ ८९/३.५० १९० २४५ 123 130 M16X90 FM UL
  150X25/6½ODX1 165.1X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १९० २४५ 116 80 M16X90 FM UL
  150X32/6½ODX1¼ 165.1X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ 120 90 M16X90 FM UL
  150X40/6½ODX1½ 165.1X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ 120 90 M16X90 FM UL
  150X50/6½ODX2 165.1X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १९० २४५ 123 105 M16X90 FM UL
  150X65/6½ODX3OD 165.1X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९० २४५ 123 110 M16X90 FM UL
  150X80/6½ODX3 165.1X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० १९० २४५ 123 130 M16X90 FM UL
  150X32/6X1 168.3X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १९२ 250 117 80 M16X90 FM UL
  150X32/6X1¼ 168.3X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९२ 250 121 90 M16X90 FM UL
  150X40/6X1½ 168.3X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९२ 250 121 90 M16X90 FM UL
  150X50/6X2 168.3X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १९२ 250 124 105 M16X90 FM UL
  150X65/6X2½ 168.3X73.0 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९२ 250 124 110 M16X90 FM UL
  150X65/6X3OD 168.3X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९२ 250 124 110 M16X90 FM UL
  150X80/6X3 168.3X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० १९२ 250 124 130 M16X90 FM UL
  200X50/8X1 219.1X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 240 302 140 80 M16X100 FM UL
  200X50/8X1¼ 219.1X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 240 302 142 92 M16X100 FM UL
  200X50/8X1½ 219.1X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 240 302 142 92 M16X100 FM UL
  200X50/8X2 219.1X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 240 302 150 105 M16X100 FM UL
  200X65/8X3OD 219.1X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 240 302 150 115 M16X100 FM UL
  200X80/8X3 219.1X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 240 302 150 134 M16X100 FM UL
  200X100/8X4 219.1X114.3 ३००/२.०७ 114/4.50 २४६ 302 १५८ १६७ M16X100 FM UL

  चीन एफएम/यूएल मंजूर थ्रेडेड डक्टाइल आयर्न मेकॅनिकल टी पाईप फिटिंगसाठी फॅक्टरी किमतीसाठी "गुणवत्ता ही फर्मचे जीवन असू शकते आणि स्थिती हा त्याचा आत्मा असू शकतो" या मूलभूत तत्त्वावर आमचा उपक्रम चिकटून राहतो, आमची सहाय्य संकल्पना प्रामाणिकपणा आहे, आक्रमक, वास्तववादी आणि नावीन्यपूर्ण.तुमच्या सर्व मार्गदर्शनाने, आम्ही खूप चांगला विकास करणार आहोत.

  चायना मेकॅनिकल टी व्हिकटॉलिक, ग्रूव्हेड फिटिंग्जसाठी फॅक्टरी किंमत, एक अनुभवी कारखाना म्हणून आम्ही सानुकूलित ऑर्डर देखील स्वीकारतो आणि ते तुमचे चित्र किंवा नमुना निर्दिष्ट तपशील आणि ग्राहक डिझाइन पॅकिंग प्रमाणेच बनवतो.सर्व ग्राहकांना समाधानकारक स्मृती जगणे आणि दीर्घकालीन विजय-विजय व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करणे हे कंपनीचे मुख्य ध्येय आहे.अधिक माहितीसाठी, आमच्याशी संपर्क साधण्याचे लक्षात ठेवा.आणि जर तुम्हाला आमच्या कार्यालयात वैयक्तिकरित्या भेटायला आवडत असेल तर आम्हाला खूप आनंद होईल.

  चीन एफएम/यूएल मंजूर थ्रेडेड डक्टाइल आयर्न मेकॅनिकल टी पाईप फिटिंगसाठी फॅक्टरी किमतीसाठी "गुणवत्ता ही फर्मचे जीवन असू शकते आणि स्थिती हा त्याचा आत्मा असू शकतो" या मूलभूत तत्त्वावर आमचा उपक्रम चिकटून राहतो, आमची सहाय्य संकल्पना प्रामाणिकपणा आहे, आक्रमक, वास्तववादी आणि नावीन्यपूर्ण.तुमच्या सर्व मार्गदर्शनाने, आम्ही खूप चांगला विकास करणार आहोत.

  चायना मेकॅनिकल टी व्हिकटॉलिक, ग्रूव्हेड फिटिंग्जसाठी फॅक्टरी किंमत, एक अनुभवी कारखाना म्हणून आम्ही सानुकूलित ऑर्डर देखील स्वीकारतो आणि ते तुमचे चित्र किंवा नमुना निर्दिष्ट तपशील आणि ग्राहक डिझाइन पॅकिंग प्रमाणेच बनवतो.सर्व ग्राहकांना समाधानकारक स्मृती जगणे आणि दीर्घकालीन विजय-विजय व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करणे हे कंपनीचे मुख्य ध्येय आहे.अधिक माहितीसाठी, आमच्याशी संपर्क साधण्याचे लक्षात ठेवा.आणि जर तुम्हाला आमच्या कार्यालयात वैयक्तिकरित्या भेटायला आवडत असेल तर आम्हाला खूप आनंद होईल.


 • मागील:
 • पुढे:

 • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा